nieuwsbrief 22 juli 2011
nr.2 - 22 juli 2011
Van het bestuur
Op de ALV van 6 maart jl. is een nieuw bestuur gekozen. Wij, Paul Scheurs en Nico Schoen, nemen deze taak het komende jaar op ons. Nico zat afgelopen jaar ook al in het bestuur, Paul is al langer actief lid. Kyra Kuitert trekt zich vanwege privé omstandigheden terug uit het bestuur maar blijft wel een aantal taken vervullen en evenzo is ze op verzoek sparringpartner van het bestuur.

Wij, als nieuwe bestuur, willen graag weten wie onze leden zijn en wat zij voor ogen hebben als ze het over een (hun) ecodorp hebben. Dus voor wie dat nog niet gedaan heeft: actualiseer je profiel op de website. Ook vragen we de leden die hun contributie voor 2011 nog niet hebben betaald om dat alsnog te doen ( €25 op ING 947.77.72 t.n.v. Vereniging Ecodorp).

In deze nieuwsbrief kun je lezen over de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van verschillende bestaande ecodorpen en –wijken in Nederland en initiatieven hiertoe. We zijn tevens blij met het initiatief van een enthousiaste groep mensen voor een mogelijk nieuw ecodorp in het Friese Gaasterland,

Hartelijke groet, Nico en Paul
naar inhoud
Notulen van ALV dd. 6 maart 2011
Locatie: One Planet, Stationsplein 16 te Amersfoort.One Planet: kraamkamer voor innovatieve duurzaamheidsprojecten.

Na een heerlijke lunch volgde een kennismaking tussen oude en nieuwe leden. Arij van der Kooij, op dit moment veruit het meest actieve lid in onze vereniging, gaf een presentatie over het project Mooi Gaasterland. Oprichter Paul Heistek van Oneplanet (oneplanet.org), het bedrijfsverzamelgebouw waar we bijeen zijn, wil het gebouw energieneutraal maken. Inmiddels zijn er allerlei groene organisaties, waaronder Vereniging Ecodorp, benaderd die er een (flex)plek (kunnen) huren. Paul Heistek is ook betrokken bij Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort.

Terugblik
Een korte terugblik op het afgelopen jaar. Paul legt e.e.a. uit over het voorlopige financieel jaarverslag en de plannen voor 2011 (o.a. vernieuwen website).

Bestuur
Kyra Kuitert trekt zich om privéredenen terug als voorzitter. Nico is herkiesbaar. Paul stelt zich beschikbaar voor het bestuur met als specifieke taak om Ecodorp om te vormen tot een ‘branchevereniging’. De ALV benoemen hem en Nico als bestuursleden; zij verdelen onderling taken/rollen.

Ontwikkeling van de vereniging
Om Ecodorp optimaal tot haar recht te laten komen is gesproken haar om te vormen tot een soort ‘branchevereniging’ van bestaande ecodorpen en ecodorp-achtige initiatieven. De vereniging kan zich dan verder ontwikkelen tot een netwerkorganisatie en kennis(uitwisselings)centrum, die initiatiefnemers van ecodorpen verbindt en versterkt, opdat ecodorp-achtige initiatieven kansrijker worden. Ook kan zij projecten koppelen aan leden en belangstellenden en vice versa.

Website
Theo is de nieuwe webmaster van de vereniging. Hij heeft, met hulp van Ko, Arij en Paul, het beheer over de website overgenomen van webmaster Ko Kabboord. Hij signaleert dat de ledengegevens niet allemaal meer up-to date zijn. Paul zal deze gegevens updaten. Veel profielen van leden zijn nog niet ingevuld. Via de nieuwsbrief zullen leden worden verzocht om hun profiel in te vullen. Verder komen de nieuwsbrieven aan zo'n 650 belangstellenden retour. Die dienen ook te worden opgeschoond.

Voorstel voor een symposium/markt/beurs
Mogelijk organiseren we op termijn (in ieder geval na de zomer) een symposium/markt/beurs. Arij, Paul, Luuk en Johan Peter tonen interesse iets bij te dragen.

Rondvraag
Arij stelt voor om ook met Hasselt opnieuw aan de gang te gaan.
Helaas viel de vertoning van de film ‘A new we’, enigszins in het water omdat de geluidsapparatuur het liet afweten. Dat houden we tegoed!
naar inhoud
‘Rondje’ langs Nederlandse ecodorp-projecten
Bestaande woon(werk)projecten
- Buitenkans in Almere www.debuitenkans.nl
- EVA Lanxmeer in Culemborg www.bel-lanxmeer.nl
De gemeente wil het karakter van Lanxmeer handhaven en heeft de verkoop van nieuwe kavels opgeschort tot de markt weer aantrekt. Gelijktijdig heeft de gemeente de financiering van het EVA-bureau beëindigd. De wijk heeft last van de stank van de verbranding van kunsthars bevattend hout door een nabijgelegen meubelbedrijf.
- Hobbitstee in Wapserveen www.leefgemeenschapde...tee.nl
In de lente is een nieuwe meditatieruimte/Zendo feestelijk in gebruik genomen. Het zomerprogramma omvat onder andere een weekendworkshop natuurfotografie (5 t/m 7 augustus) en een weekendworkshop over eetbare wilde planten (23 t/m 25 september). Voor groepen en individuele gasten is er een herberg en camping (met tipi). Er is een wachtlijst voor nieuwe kandidaat-bewoners. Er zijn plannen om meer (tijdelijke) woonruimte te creëren.
- Kersentuin in Utrecht/Leidsche Rijn www.kersentuin.nl
De Kersentuin is een in eigen beheer gebouwde duurzame woonwijk met 28 huur- en 66 koopwoningen. De bewoners organiseren op 24 september vanaf half elf een rondleiding voor maximaal 40 personen. Aanmelden via de website..
- Stoutenburg in Stoutenburg www.stoutenburg.nl
Op het programma voor juli t/m september staan: koken met seizoenen, tuinweek, kruidentuinweek, zomerdansdag, viering & informatiemiddag, dansen voor vrede.
- Vlierhof in Keeken in Duitsland, vlakbij Nijmegen www.vlierhof.nl
- De hele zomer organiseren Eleonora van Tuyl en Ben Acket actieve, spirituele en creatieve AardenwerkVakantie-weken. De thema's zijn clown & bewustzijn, talentenspel, soulmate & liefde, natuurlijke tijd, levenscyclus, vanuit de bron en tantra.
- Woonderij Eos in Zutphen www.woonderijeos.nl
In de mens- natuur- en milieuvriendelijke buurt staat/stond de tussenwoning Loverendale 6 te koop. Wegens overvloedige belangstelling is de wachtlijst voor het huren van eengezinswoning stopgezet en voor het huren van appartementen beperkt.

Woon(werk)projecten in de bouwfase
- Aardehuis in Olst www.aardehuis.nl
De grond waar de wijk met earthships (aardehuizen) zal verrijzen, is nu officieel in het bezit van de vereniging Aardehuis Oost-Nederland. Op 1 juni tekenden het bestuur de overdrachtsverklaring. Op zaterdag 7 mei kwamen 50 meebouwers naar een vrijwilligersdag. Er waren presentaties en workshops. Op 28 juni organiseerden ze een informatieavond voor particulieren uit Olst en omgeving over zonnepanelen.
- Pentakel in Zeewolde www.pentakelzeewolde.nl
In maart gingen de heipalen de grond in van dit bouwproject in Zeewolde en in april zijn de betonvloeren gestort. Er is nog één kavel vrij.

Woon(werk)projecten in de planfase
- Alminde in Almere www.alminde.nl
Hoewel het merendeel van de planologische vergunningen rond is overweegt het bestuur van Vereniging Alminde het project niet verder te ontwikkelen. Een aantal leden onderzoekt de mogelijkheden om toch verder te gaan.
- Anastasiadorp www.anastasiadorp.nl
- Duurzaam Wonen Overbetuwe
Deze vereniging wil ingaan op een voorstel van Woningstichting Valburg om op een locatie aan de rand van Zetten een project te laten ontwikkelen.
- Ekodoarp Fryslan www.ekodoarpfryslan.nl
Ekodoarp Fryslan werkt samen met Vereniging Ecodorp (Arij van der Kooij) aan een plan voor een ecodorpje in Rijs in Zuidwest Friesland (Gaasterland). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de contactpagina op de website.
- Ecodorp Brabant www.ecodorpbrabant.nl
Ecodorp Brabant is in gesprek met Veghels Buiten over locatie, mogelijkheden en uiterlijk.
- Ecowijk Anna's Hoeve in Hilversum www.ecowijkannashoeve.nl
Ellen Stoffer heeft een vereniging opgericht voor realisatie van de Ecowijk Anna’s Hoeve aan de rand van Hilversum-Oost, ingeklemd tussen natuurgebied het Laarder Wasmeer en stadspark-natuurgebied Anna's Hoeve.
- Ecowijk Houten in Houten www.ecowijkhouten.nl
Sinds januari 2011 is de club formeel een vereniging geworden. Recent heeft de vereniging diverse potentiële locaties bekeken.
- Ekosofia in regio Amsterdam www.ekosofia.org
Een groeiende groep van circa 25 mensen willen woon- en werkruimte voor 300 à 500 huishoudens en 100 à 200 ondernemingen in de regio Amsterdam. Het project bevindt zich in de beeldvormende fase en er worden daarnaast verschillende locaties onderzocht.
- Pro Werelddorp www.pro-werelddorp.nl
Stichting PRO organiseert samen met Transition Town van 23 t/m 31 juli 2011 in de Noordoostpolder een Toekomstweek.
- Savita www.savita.nl
Het Savita-fonds ter financiering van een toekomstig kuuroord heeft reeds €126.311 aan toezeggingen verzameld. Savita zoekt enkele deskundige meedenkers, bijvoorbeeld met PR, financiering, bouw, HRM en uiteraard natuurlijke en holistische geneeswijzen. Een oude abdij in Saint-Gérard in de Belgische Ardennen valt af als mogelijke locatie.
- Wonen op de juiste plek in regio Utrecht www.wodjp.nl
De elf leden zijn op zoek naar een geschikt bouwterrein in de omgeving van Soest.
- Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort www.vdwa.org
De leden willen via een proces van particulier opdrachtgeverschap bijzondere woningen en groene stadslandbouw in Amersfoort realiseren. De leden zijn aan de slag gegaan om tot een stedenbouwkundig ontwerp te komen voor de locatie in de Bron in de wijk Vathorst.

Slapende initiatieven woon(werk)projecten
- De Groene Hoek in Arnhem www.degroenehoek.nl
De gemeente Arnhem heeft drie jaar geleden het gewenste terrein gegund aan de meest biedende. Dat is een projectontwikkelaar, die er honderden niet-ecologische woningen uit de grond gaat stampen. Sindsdien is de vereniging slapende.
naar inhoud
Ecodorp Mooi Gaasterland
Een groep ecodorpers heeft het initiatief genomen om een woon- en werkgemeenschap op te zetten op het terrein van een instelling van Jeugdzorg in Gaasterland, een natuurgebied in Zuidwest Friesland. Het complex is een kleine drie ha, waarvan de helft bebouwd met een villa met professionele keuken, kantoorruimtes en opslag, twaalf grote woningen (geschikt voor gezinnen of woongroepen), een artsenpraktijkruimte, een beheerderwoning, nu werkplaats van de technische dienst, en een zusterhuis met acht eenpersoonskamers, acht therapiekamers, acht atelierruimtes, drie zalen, een fietsenstalling en veel opslagruimte. Om dit alles liggen plantsoenen en gazons en bij de entree is een ruime parkeervoorziening. Alles is in goede staat van onderhoud en per direct te betrekken. Het geheel ligt in een nationaal park, naast een mooi, oud bos en op loopafstand van het IJsselmeer.

Er zijn ondertussen meerdere bijeenkomsten geweest. Hieronder drie verslagen. Op 14 en 15 mei was er een teambuildingsweekend met Dragon Dreaming en op 23 of 24 mei een bijeenkomst in het nabijgelegen dorpje Rijs. Ondertussen is de gemeente Gaasterlan-Sleat van ons op de hoogte en praten we met de verkopende partij, Jeugdhulp Friesland. Er is ook een gesprek geweest met Plattelands ontwikkeling Zuidwest Friesland en woningbouwcorporatie Wonen Zuidwest Friesland. Op 9 juli komt een groep bij elkaar om een start te maken met het oprichten van een vereniging die tot doel heeft het gebouwencomplex van Mooi-Gaasterland in Rijs aan te kopen en te beheren.

Mogelijkheden
Een combinatie van wonen en werken is hier heel goed mogelijk. Denk aan iets in de richting van kinderen en jeugd, therapeutisch behandelingen of aanvullende gezondheidszorg. Maar ook voor trainingen, workshops, theehuis, B&B, kunstnijverheid en ander activiteiten is volop plek. Educatieve programma’s aan de man brengen is een wens van de provincie. Horeca in beperkte mate, voor eigen doeleinde, is geen probleem. Bedrijfjes zijn ook geen probleem als ze vallen onder de aan-huis-verbonden-bedrijvigheid. Detailhandel is in principe uitgesloten.
Het grondoppervlak is niet heel groot dus (zelfvoorzienende) landbouw is niet mogelijk maar wél het aanleggen van bloemen- en kruidentuinen en kleinschalig groenten kweken.
Aan de overkant van het complex aan de Marderlaene staat ook nog een grote villa uit 1900 te koop, grenzend aan de parkeerplaats en het Rijsterbos. Het woonoppervlak is ca. 600 m2, de tuin 2.900 m2.

Bewoners gezocht
Duidelijk is dat Mooi Gaasterland een plek is met veel mogelijkheden om te komen tot een woon-werkgemeenschap van ca. 50 bewoners. Een aantal geïnteresseerden van het eerste uur is om verschillende redenen afgevallen. Er wordt nu gezocht naar mensen die zich op korte termijn willen aansluiten. Met regelmaat worden er kennismakingsmomenten georganiseerd.
Voor meer informatie: gaasterland@ecodorp.nl of een belletje naar Arij van der Kooij (06-51.828.955).
naar inhoud
Verslag bezoek Mooi Gaasterland 19 maart jl. door Erna Alexandra Jansen
De eerste twintig participanten/belangstellende hebben in drie groepen het hele project kunnen bekijken. Jeugdzorg Friesland heeft het gehele project sinds kort verlaten omdat de moderne opvattingen over de opvang van jeugd en jongeren in probleemsituaties op deze wijze, een internaat in de bossen, niet meer passend is. Op zich een ecologisch uitgangspunt om zoveel mogelijk uit te gaan van hergebruik van de bestaande gebouwen. De gebouwen blijken voorzien van een stadsverwarmingscirquit. Dit zou je kunnen aansluiten op een meer ecologische energievoorziening. Het middenplein is nu bestraat, maar kan gemakkelijk groener worden gemaakt. De achterzijde van het terrein heeft wat hoogteverschillen zodat vanuit de diverse gebouwen de toegang vanaf verschillende verdiepingen toch gelijkvloers is. Binnenshuis is dat opgelost met trappen. In de balans van gezamenlijkheid tegenover eigenzinnigheid geven de vriendelijk ogende huizen veel ruimte aan persoonlijke diversiteit. Is het geheel van de bebouwing wat naar binnen gericht (bevorderlijk voor de betrokkenheid bij elkaar), rondom de Villa is de ontsluiting mogelijk voor presentatie en toegankelijkheid naar de omgeving.

Naast de hoofdingang ligt nu een school die voorlopig nog in gebruik is voor speciaal onderwijs aan zestig kinderen. Het schoolplein sluit aan bij het hoofdgebouw. In deze grote villa zijn recent verbeteringen aangebracht voor economisch energiegebruik, zoals isolatie en nieuwe HR-ketel. Hier bevindt zich de centrale keuken met capaciteit voor 200 personen, inclusief voorraadkamers en inloopkoelcellen. Er is ook een voormalige kapel die nu in twee ruimtes is verdeeld.

We maken een wandeling langs de blokhut van ’t Fryske Gea naar de vredestempel in het Rijsterbos. Een mooi plekje waar je merkt dat het bos heel toegankelijk is voor natuurmeditatie en allerlei vormen van dialoog met de natuur. Het is een gemengd woud met een aantal indrukwekkende gigagrote beukenbomen. Ongeveer naar het zuidwesten lopend komen we na twintig minuten bij een strandje aan het IJsselmeer. Zwemgelegenheid voor ’s zomers.
naar inhoud
Verslag bezoek Mooi Gaasterland 10 april jl. door Arij van de Kooij
Er kwamen 23 mensen op deze prachtig zonnige dag af. Allemaal mensen die iets hebben met samen delen, met bewuste groei, met Friesland en met haar rust. Op de locatie gaf Arij tekst en uitleg en daarna volgde een rondwandeling.

Nadere kennismaking volgde tijdens een picknick in het Rijsterbos. Iemand vertelde daar wat hij voor mogelijkheden zag, een ander vertelde over zijn dromen. Weer een ander was nieuwsgierig naar de dakpannen en zo kwamen er meer vragen.

Onder leiding van één van de deelnemers gingen we naar de krachtplekken in het bos. Als eerste de Steenkiste; een monument van meer dan 3000 jaar oud, een plek waar energieën elkaar raken en die gebruikt kunnen worden om te zuiveren. Voor mensen die er gevoelig voor zijn een onheilspellende plek maar voor diegene die weten wat er speelt juist een weldadige plek. Daarna door naar de beukencirkel van meer dan 200 jaar oud met zijn helende werking.
Op de parkeerplaats nog wat vragen en antwoorden, adressen uitwisselen en plannen maken. Een goed gevoel overheerst en leuk dat er nieuwe vriendschapen zijn aangegaan.
naar inhoud
Verslag bezoek Mooi Gaasterland 19 juni jl. door Arij van de Kooij
De opkomst was ongeveer 25 man en we hadden de grote zaal van het zusterhuis tot onze beschikking. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: werken aan het elkaar leren kennen en ook de uitkomsten van de verschillende werkgroepen: Droomgroep, Economie, Gemeenschapsvorming en communicatie, Organisatie, Financiën en Ruimtelijke indeling.

Er werd deze dag een mooie mix gevonden van creatief denken, spelen en elkaar leren kennen. Er zijn mooie stappen gezet in het vormen van een vereniging. De missie en visie, inclusief de doelstellingen voor de nieuwe vereniging, zijn door alle aanwezigen aangenomen. Ook de statuten voor de vereniging zijn op grote lijnen aanvaard. Binnen een paar weken kan een vereniging worden opgericht.

Een hobbel die nog op de weg ligt is de tijd die ons wordt gegund door de verkoper om een bod uit te brengen. Een andere hobbel is het feit dat de aspirant-bewoners elkaar niet erg goed kennen. Het vormen van een gemeenschap is nou eenmaal niet iets wat je even doet, dat heeft tijd nodig. De vraag is hoeveel tijd dit proces vraagt en wanneer de aspirant-leden zich daadwerkelijk willen gaan verbinden.

Aansluitend was er in de avond nog een gezellig samenzijn. Een aantal mensen hebben iets van zichzelf laten zien in de vorm van het tonen van hun creaties of door middel van het vertellen van een verhaal. Voor een aantal was er nog een bezichtigingen door het landhuis.
naar inhoud