nieuwsbrief 13 november 2003
nr.9 - 13 november 2003
Agenda
 • 14 - 16 november Ecodorp najaarsweekeind (Barchem)
 • 16 november Algemene Ledenvergadering (Barchem)
 • 28 - 30 november strobouw-weekeind op de Vlierhof (Keeken, Duitsland)
 • 27 december 2003 - 3 januari 2004 oud & nieuw week op de Vlierhof
 • 5 - 7 maart 2004 Ecodorp voorjaarsweekeind (Lage Vuursche)
 • april, mei of juni 2004 Ecodorp excursie naar Damanhur (Italië)
naar inhoud
De weg naar Ecodorp
de wegZolang alle wegen naar Rome leiden, is onze tocht naar Ecodorp een groot avontuur. Zeker in Nederland, waar iedere meter is bezet en waar grote gedachten al snel door relativerend gemompel worden overstemd. En waar nieuwe wegen al snel worden bedolven onder regels. Tegelijkertijd is Nederland de bakermat van veel dat het aanzien van de moderne wereld bepaalt (eerste republiek, eerste aandeel en eerste effectenbeurs om maar wat te noemen :) ).

In Nederland kun je twee kanten op: gewoon maar doen, of overleg en samenwerking. Bij 'gewoon maar doen' kun je je hier soms koesteren in de luwte van het gedoogbeleid (weer iets dat in Nederland is uitgevonden). Maar evengoed kun je dan alsnog de kous van de gevestigde orde op de kop krijgen. Voor een duurzame ontwikkeling is samenwerking toch meer de aangewezen weg. Maar bij samenwerking moet alles uit de kast: Je hebt dan niet alleen consensus nodig onder de Ecodorpers die op een plaats willen samenleven. Je hebt ook de instemming nodig van het maatschappelijk veld en de medewerking van belangrijke instanties zoals gemeenten, provincies en woningcorporaties.

het padOp zo'n traject zijn wij nu aangeland. Een traject waarin we maatschappelijke instellingen als gemeenten en woningbouwverenigingen interesseren voor de meerwaarde van Ecodorp. En tot dusver blijkt dat goed te werken. Ecodorp heeft bestaansrecht. De geïntegreerde mix van wonen, werken, zorgen, persoonlijke ontwikkeling en leven in de natuur spreekt aan. Het biedt mogelijkheden voor zorginstellingen die op zoek zijn naar een geschikte leefomgeving voor zorgcliënten. Het biedt mogelijkheden voor ondernemers die een op ecologie of persoonlijke ontwikkeling georiënteerd bedrijf willen voeren, dat wellicht de meeste overlevingskans heeft temidden van een Ecodorp met uitstraling en ondersteunende faciliteiten. Het biedt perspectief voor mensen (jong en oud) die graag samenleven en maatschappelijk participeren, maar de dagelijkse ratrace in de huidige maatschappij een beetje overdreven vinden. Het beidt perspectief voor ecologische tuinders die hun afzetmarkt graag zo dicht mogelijk in de buurt hebben. Het biedt perspectief voor mensen die graag de krachten bundelen om een eigen omgeving te creëren waar ze zich thuis voelen én samen kunnen zijn. Het biedt perspectief voor mensen die hun energie graag laten stromen. Die weten dat ze, als ze onderling de verbinding leggen en handelen uit gezond verstand en helder bewustzijn, een krachtige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van zichzelf en de wereld.

Met al deze facetten in gedachten werken we aan de ontwikkeling van Het Ecodorp. En we vinden dat het tijd wordt eens te laten zien hoe -in een concreet geval- de gedachten zich ontwikkelen. Daarom zullen we alle leden en aspirantleden per email een aantal teksten toezenden die komen uit de planontwikkeling rondom landgoed De Drietelaar te Borculo. Wij hopen dat dit de aftrap mag zijn voor een actieve dialoog over 'de weg naar Ecodorp'. Hoe dit aan te pakken, waar de prioriteiten te stellen en natuurlijk ook: hoe moet dit dorp eruit komen te zien?

Ook andere onderwerpen in deze nieuwsbrief kunnen een stimulans zijn voor deze dialoog. We denken bijvoorbeeld aan een excursie naar Damanhur, we vertellen iets over het plan van aanpak van de Vereniging en er is een uitgebreide introductie van 'de Roderholtshof', een initiatief dat is ontstaan vanuit Ecodorp.

Voor inschrijving, vragen en reacties mail info@ecodorp.nl .
naar inhoud
Excursie naar Damanhur?
Concert in Damanhur

Er gaan stemmen op om de komende jaren excursies te organiseren naar aansprekende Ecodorpen, zoals Findhorn en Auroville. Als eerste willen we de belangstelling peilen voor een excursie naar Damanhur, in het komend voorjaar (april, mei of juni 2004). Dit is een Ecodorp in Noord-Italie, dat onder meer bekend is door zijn in rotsen uitgehouwen tempel complex. Damanhur is vanaf 1977 tot ontwikkeling gekomen. Inmiddels telt het 850 ingezetenen en meer dan 50 bedrijven.

Voor de tempel zie: www.damanhur.org/temple/

Earth Hall DamanhurEen bezoek aan Damanhur is zeker de moeite waard. Hoewel velen de Damanhuriaanse aanpak wellicht iets 'te' vinden, levert het beslist een inspirerende Ecodorp ervaring. Bovendien kan deze bagage helpen om onze eigen voorkeuren voor het Ecodorp in Nederland helder in het vizier te krijgen.

Als je belangstelling hebt om mee te gaan en/of aan de organisatie mee te werken, meld je dan aan via info@ecodorp.nl . We zijn nu nog in het stadium van interessepeiling. Belangrijk is te weten of er mensen zijn die de organisatie op zich kunnen nemen én of er voldoende belangstelling is om mee te gaan.

naar inhoud
Plan van Aanpak

Onlangs hebben wij aan alle leden en aspirantleden per email een plan toegezonden, waarin de hoofdpunten uiteen zijn gezet waar de Vereniging zich op dit moment op richt. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn (puntsgewijs):

 • Op poten zetten van de uitvoeringsorganisatie. Vrijwilligheid is het uitgangspunt. Gedacht wordt over introductie van een Ecodorp-LETS systeem. Dat is een wederkerigheidssysteem waarmee de onderlinge dienstverlening kan worden gestructureerd.


 • Promotie van Ecodorp bij maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling, zoals gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars
 • .

 • Versterking van de virtuele Ecodorp-gemeenschap door organisatie van activiteiten en het aanbieden van onderlinge communicatiekanalen.


 • Uitvoering, ontwikkeling en onderhoud van de administratieve processen.


 • Uitvoering van Ecodorp projecten, gericht op de ontwikkeling van 'Het Ecodorp', op versteviging van de 'virtuele gemeenschap' en op versterking van het maatschappelijk draagvlak.

Na het najaarsweekeind, waarin ook de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, zal het plan van aanpak ook voor belangstellenden beschikbaar worden gemaakt.

naar inhoud
Sluitingsdatum Ecodorp Knipselkrant

Sluitingsdatum voor de eerst volgende Ecodorp Knipselkrant is maandag 24 november as. Dan zullen we op basis van de inzendingen weer een email samenstellen voor en door actieve Ecodorpers. Van alles is welkom: persoonlijke bespiegelingen, oproepen om samen iets te ondernemen, een verhaaltje over je dromen of activiteiten … we laten ons graag verrassen. Stuur je inzending naar info@ecodorp.nl .

naar inhoud
Ecodorp website gehackt?

Sinds een paar dagen is het beveiligde gedeelte van onze Ecodorp website ontoegankelijk. Dit is mogelijk het gevolg van een inbraak op de computers van onze provider. Dat levert voor onze webmaster de nodige onvoorziene werkzaamheden. We hopen dat hij er in zal slagen de toegang tot het beveiligde deel van de website binnen afzienbare tijd weer in orde te krijgen.

Normaal is het beveiligde deel van de website toegankelijk voor leden en aspirantleden die zelf hun gegevens voor publicatie via de website hebben verstrekt.

naar inhoud
Vrienden van Carré

De bewoners van Het Carré zijn van plan belangstellenden van buiten de leefgemeenschap te betrekken bij hun activiteiten. Het kan daarbij gaan om uiteenlopende dingen zoals: een opvoering door de kinderen, satsangs, meditaties, samen schilderen, verantwoord koken, muziek improvisatie …

Wie belangstelling heeft om op de hoogte te worden gehouden van deze activiteiten kan zich aanmelden als 'Vriend van Carré'.
Inschrijfkosten bedragen € 7,50 per jaar. Dit ter dekking van kosten (post en administratie). Wie belangstelling heeft kan zich opgeven via carre@ecodorp.nl .

naar inhoud
De Roderholdtshof stelt zich voor
Ruim anderhalve maand geleden zijn we (Guido, Heleen, Ida en Gambheera) alweer van de Vlierhof naar de Roderholdtshof verhuisd. Langzaamaan krijgen we verbinding met deze prachtige plek en de statige echt Duitse boerenhoeve.
De dieren zijn in etappes overgebracht en op kleine schaal wordt er geitenkaas gemaakt.
Marien de bok mag sinds kort bij de kudde geiten en heeft het erg naar zijn zin. Vanaf maart verwachten we zijn nakomelingen.
De kippen (die een overvloed aan eitjes geven), haan en loopeenden staan in de boomgaard. Rond de Roderholdtshof ligt bijna 3,5 hectare land, precies genoeg voor het biologisch gemengd bedrijf van Guido en Heleen.
In de boomgaard met grote appel- en perenbomen van allerlei soorten, staat het kleine stacaravannetje van Gambheera. Op dit moment is ze er niet veel vanwege de zorg voor haar moeder in Den Haag, dus zodoende kan er dikwijls iemand anders in terecht. Zoals Harm bijvoorbeeld, die weer een zweethut neer wil gaan zetten op het terrein. Hij zorgt o.a. voor de geiten als Guido en Heleen naar hun biologisch-dynamische tuinbouwcursus gaan. Ook verricht hij bouwkundige wondertjes.
Overigens is er voldoende plek op de boerderij om te overnachten en als je zin hebt om mee te werken aan de opbouw van deze nieuwe plek, dan ben je ook van harte welkom. De dichtstbijzijnde Nederlandse plaats is ’s-Heerenberg. Geografisch liggen we iets dichter bij Arnhem dan bij Nijmegen.

We hebben een Madurodam-achtig uitzicht op Emmerich aan de ene kant en de andere drie kanten zien uit op land en boerderijen. De boerderij ligt weer vlak bij de Rijn. Op het land staan ook nog drie grote walnootbomen, die op dit moment emmers noten hebben gegeven, voor zover de kraaien ons tenminste de kans gaven, die schijnen er ook dol op te zijn.
Tot slot nog Ida, die samen met Guido en Heleen deze boerderij gekocht heeft. Ze heeft haar atelier ingericht en maakt ook hier weer de prachtigste beeldjes uit speksteen. Veel mensen heeft ze op de Vlierhof al enthousiast gemaakt in het bewerken ervan en ook hier zal dat vast weer gebeuren.
O ja, en Belle onze hond natuurlijk. Die voelde zich er heel vlug thuis. Ze moet af en toe gemaand worden om de drie katten en de vier kittens die bij de boerderij horen, niet op te jagen als ze dichtbij komen, want die zijn wel heel interessant.

RoderholdtshofWat is de Roderholdtshof?
De Roderholdtshof is een, bijna 150 jaar oude, boerenhoeve, met een karakteristieke bouw, gelegen op een terp, hemelsbreed op ongeveer 300 meter van de Rijn. De naam van de hoeve stamt al uit de 16e eeuw, maar de huidige boerderij is in 1856 gebouwd. Vanwege de vele originele details en de, al eerder genoemde, karakteristieke bouw is het sinds 2001 dan ook een “Denkmal”, een monument dus. We kunnen dus met recht zeggen dat we een monumentale boerderij bewonen.
De bewoners van de Roderholdtshof vormen samen de woonvereniging Roderholdtshof, een woongroep die ontstaan is vanuit de Ecodorpgelederen. Het ligt in onze bedoeling om hier uiteindelijk met ongeveer 6 tot 7 mensen te gaan wonen en werken, ieder met zijn eigen bezigheden, maar wanneer het nodig is, elkaar hierbij te ondersteunen, mee te denken, hulp te verlenen in piektijden bijvoorbeeld, of bij afwezigheid noodzakelijke taken van elkaar over te nemen.

Ecologie, gemeenschapsvorming en spiritualiteit.
Ecologie:
We streven naar een ecologische leefwijze door o.a. het opstarten van een biologisch gemengd bedrijf (geiten en tuinbouw) en het bewust spaarzamer omgaan met grondstoffen in het dagelijkse leven.
Gemeenschapszin:
Het doel van de gemeenschap is elkaar de ruimte te geven dat werk te doen waar ieder zich toe geroepen voelt, in samenspraak met de ander.
Gezamenlijke activiteiten ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk, waarin aandacht en zorg voor elkaar een belangrijke plaats innemen.
Spiritualiteit:
Voor ons betekent spiritualiteit: werken aan jezelf, het ontdekken en uitvoeren van je eigen unieke taak in dit leven, worden wie je bent. En of je nu aan het begin van je spirituele pad staat of al een eind op weg bent, het gaat om de intentie dat je je bewust wilt worden van je unieke taak en dat je daaraan vorm wilt geven in de dagelijkse praktijk, met je beide benen op de grond. Er is veel openheid naar elkaar toe, hoe ieder op eigen wijze de ervaringen van het dagelijks leven plaats in het grotere geheel van ieders eigen levenspad en van dat wat ons samen bindt. Je moet je eigen pad alleen bewandelen, maar anderen kunnen je wel inspireren, je bemoedigen, en je helpen bij je reis. En dat is wat we hier met elkaar en met anderen proberen te verwezenlijken, elkaar de ruimte geven om je eigen dingen te kunnen doen, jezelf te kunnen zijn, elkaar te inspireren, te helpen en te bemoedigen op je spirituele levenspad.

Guido melkt geit.Wat heeft de Roderholdtshof te bieden?
Ons is de vraag gesteld wat de Roderholdtshof de Ecodorpers en het Ecodorp te bieden heeft. We willen dit echter niet beperken tot het Ecodorp/de Ecodorpers, de Roderholdtshof staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze leefwijze. Wat wij te bieden hebben?
Een 150 jaar oude boerenhoeve op een mooie plaats met veel ruimte zowel binnen als buiten waar een aantal mensen wonen die ieder ook hun eigen activiteiten hebben; een grote boomgaard waar ruimte is om te kamperen; een biologisch gemengd bedrijf met diverse dieren, wat (bijna) van de grond af opnieuw opgebouwd moet worden; woonruimte (al dan niet tijdelijk) voor meerdere mensen; ruimte om activiteiten te organiseren (workshops); een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om op verschillende wijzen zaken met elkaar uit te wisselen en dat kan variëren van een goed gesprek tot diverse vaardigheden; mogelijkheden tot meehelpen met het opknappen van de boerderij, werken in de tuin, meehelpen met de opbouw van het tuinbouwbedrijf en zo zouden we nog wel even door kunnen gaan.

Onder welke voorwaarden en wat kost het?
Vrijwilligers die ervoor voelen om mee te helpen met de duizend en één zaken die op en rond de boerderij moeten gebeuren in de komende tijd, zijn welkom. In ruil hiervoor kunnen wij je “kost en inwoning” aanbieden.
Je kunt ook een paar dagen ‘logeren’ om te kijken of deze plek iets voor jou zou kunnen betekenen of meedoen aan workshops die georganiseerd gaan worden. Je zult begrijpen dat we in dit geval een vergoeding zullen moeten vragen. Deze vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop je hier verblijft en wordt in overleg bepaald.
Bel ons wel van te voren op, zodat wij aan kunnen geven of we tijd en ruimte hebben.

Hoe kan iemand zich aanmelden?
Aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Ons adres is:
De Roderholdtshof
Schaarweg 28
47533 Kleve-Warbeijen
Duitsland
Telefoon: 0049-2821-970248

Ons postadres in Nederland is:
Postbus 23
7040 AA ’s-Heerenberg


De website:
www.roderholdtshof.info wordt binnenkort geopend.


Per auto is de boerderij makkelijk te vinden. Je gaat via de A12, Arnhem richting Oberhausen en neemt de afslag Emmerich/Kleve (afslag 2). Dan ga je richting Kleve, over de brug van de Rijn en meteen bij het einde van de brug ga je linksaf, richting Kalkar. Dan is de 2e zijweg rechts de Schaarweg (na restaurant Panorama) en de eerste boerderij aan je rechterhand is onze plek.
Per trein is het dichtstbijzijnde Nederlandse station Didam, na afspraak is het mogelijk dat je daar opgehaald kan worden.
naar inhoud
Strobouw weekeind op de Vlierhof

In het laatste weekeind van november (28 - 30 november) kun je de handjes weer laten wapperen op De Vlierhof. De bedoeling is dat het bouwwerk, waaraan in het vorige Ecodorp weekeind op de Vlierhof begonnen is, wordt afgebouwd.

Wat kan je verwachten als je een weekend bij de Vlierhof komt?

 • Kringgesprekken al of niet met de talkingstick
 • Ochtendmeditatie
 • Gezamenlijk werken aan in of bij de boerderij
 • Enig corvee
 • Gezelligheid en hopelijk een gevoel van saamhorigheid.

Je slaapt in principe op de slaapzolder. In beperkte mate is het mogelijk in een van de bedden of matrassen in het huis te slapen. Het is fijn als je zo veel mogelijk je eigen beddengoed meeneemt.

Het weekend is in principe kosteloos. Enige financiële bijdrage voor het eten is niet verplicht, maar wel welkom.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Prem: 020 5312091, MW2@ecodorp.nl .
Of bel de Vlierhof: 0049 2821970242.
Meer informatie is te vinden op de website van de Vlierhof. www.vlierhof.nl .

naar inhoud